آدرس شرکت: ایران، تهران، خیابان اندرزگو، کوچه احمدی، پلاک ۹، واحد ۱

کدپستی: ۱۹۳۸۷۳۹۳۵۳

تلفن: ۰۲۱۲۲۳۹۳۲۳۶

فکس: ۰۲۱۲۲۳۹۲۳۲۶

پست الکترونیک: info@sahifeh-eskan.com