ما یک بخش از شرکت معماری “صحفه اسکان” هستیم. زمینه کاری ما شامل طراحی کلی عناصر رسانه های دیجیتال مدیا، طراحی و اجرای دستگاه های با تکنولوژی منحصر به فرد و نوآورانه و تولید محتوا برای دستگاه های رسانه دیجیتال می باشد.